2018 . NetApp Lenovo : ThinkSystem DE DM, -. , Lenovo NetApp, , NetApp, . , Lenovo NetApp.

ThinkSystem DM

ThinkSystem DM , 57 4 - (IOPS). DM- , , . ThinkSystem DM, , - , , - . ThinkSystem DM – multitenancy, , .

ThinkSystem DM ONTAP, , « » , storage efficiency ( , , ) . RAID-DP RAID-TEC, , Lenovo XClarity, Lenovo ThinkSystem.

ThinkSystem DM5000F 144 SSD (VDI), . , - 148 . IOPS. ThinkSystem DM5000F 12- SAS SAN 10- iSCSI 16- Fibre Channel, 10- .

ThinkSystem DM7000F (. 1), 3U 384 SSD, - 350 . IOPS. 32- Fibre Channel SAN. VDI, , - . , ThinkSystem DM7000F NVMe over Fabric.

12 ( SAN ) SSD-, 4608 ( DM7000F) 1728 ( DM5000F), 281 96,7 .

, 2019 . ThinkSystem DM9000F NVMe, ( ).

ThinkSystem DM5000H DM7000H DM5000F DM7000F, , . ThinkSystem DM3000H Microsoft, , , . 144 100 . IOPS.

, - , Lenovo MetroCluster. DM7000, .

ThinkSystem DE

ThinkSystem DE , . , DE- . ThinkSystem DE6000H DE6000F (. 2), 58 , , Web- , . DE2000H, DE4000H DE4000F ( 14 ) , , , Big Data. ThinkSystem DE4000F DE6000F , , ThinkSystem DEx000H , , , .

ThinkSystem SANtricity, Lenovo XClarity. ThinkSystem SANtricity , , thin provisioning ( ) . ThinkSystem DE , , , SSD-.

ThinkSystem DE4000F DE6000F , 24 SSD, 192 , 2,94 . DE6000F , 1 IOPS 21 / ( DE4000F 300 . IOPS 10 / ).

ThinkSystem DE2000H DE4000H - 2U 1,47 2,3 . , ThinkSystem DE4000H DE6000H - 4U, 60 , , 5,76 .