https://www.bytemag.ru/sreda-razrabotkii-visual-studio-net-2861