https://www.bytemag.ru/predstoyaschiie-obnovleniiya-python-2076