https://www.bytemag.ru/predvariitelnaya-versiiya-mac-os-x-leopard-1826