https://www.bytemag.ru/hp-ylychshaet-bezopasnost-unix-siistem-1652