https://www.bytemag.ru/sredstva-razrabotkii-intel-dlya-mnogoyadernieh-siistem-1352