https://www.bytemag.ru/konferenciiya-ibm-ypravleniie-proektamii-ii-razrabotkoji-programmnogo-obespecheniiya-1308