https://www.bytemag.ru/borland-kylix-osnovie-kross-platformennoji-razrabotkii-priilojen-879